سوالات / راهنما

راهنما بازی کنو

"بازی کنو"
 
 
بازی "کنو" به شما این شانس را می دهد که می توانید حداکثر روی تعداد 8 و یا 10 پیش بینی کنید.
 
 
بعد از اینکه 20 عدد توسط دستگاه "کنو" انتخاب شد، به برنده ها طبق جدول، پرداخت می شود که بر اساس تعداد ضرایب پیش بینی ها متفاوت
 
است.

 

 

همانطور که می بینید در سمت راست عکس" 80" شماره وجود دارد. که با نقاطی به رنگ های آبی و قرمز که اصطلاحا  سرد و گرم نامیده
 
می شوند مشخص شده اند.
 
 
توپ هایی که نمایان می شوند و همخوانی دارند با شماره های منتخب شما به رنگ طلایی در می آیند و توپ هایی که با شماره های منتخب شما
 
هم خوانی ندارند به  رنگ نقره ای تبدیل می شوند.
 
 
هر پیش بینی ضریب خاص خود را دارد که طبق حدس و پیش بینی شما محاسبه می شود ولی در یک مرحله ترکیب ضرایب غیر ممکن است.
 
 
ترکیب برنده با نسبت اعدادی که در آن پیش بینی کرده اید و یا حدس زده اید محاسبه می شود.برای مثال:اگر از 5 توپ، شما توپ 3 را حدس زده
 
باشید،  میزان شرط شما 3 برابر می شود.
 
 
لازم به ذکر است که : برای برخی از شرط ها هیچ پرداختی صورت نمی گیرد , برای مثال اگر شما از 6 توپ,توپ 2 را حدس زده باشید,هیچ
 
پرداختی صورت نمی گیرد.

 
ضرایب در تمام مراحل یکسان می باشند
 
.
جدول استاندارد برای کنو 8 برنده  ترکیبی در زیر نشان داده:

 

جدول استاندارد برای کنو 10 برنده  ترکیبی در زیر نشان داده:
 

 

 

 


X
انتخاب میز حداقل / حداکثر
X
لطفا برای خود **نام مستعار پوکر** ثبت کنید.