سوالات / راهنما

قوانین پیش بینی ورزشی

پذیرش شرط

 ۲.پذیرش شرط

 ۲.۱.تمامی شرط ها براساس رویدادهایی که در برنامه ارائه داده شده و ضرایبی که توسط تنظیم کنندگان در نظر گرفته شده قابل پذیرش می باشند.پیش بینی ها تا آغاز رویدادها پذیرفته خواهند شد مگر اینکه شرط ها آنلاین باشند.شرط های آنلاین شرط هایی هستند که در طول رویداد پذیرفته می شوند.

۲.۲. پیش بینی ها تنها زمانی معتبر خواهند بود که در سابقه شرط مشتریان نشان داده شده و معتبر شناخته شده باشد. در صورت بروز هر گونه عدم اطمینان در مورد اعتبار یک شرط از کاربر خواسته خواهد شد که شرط های تسویه نشده را بررسی کند یا با تیم پشتیبانی تماس حاصل نماید .

۲.۳.تازمانی که بروز خطا به طور مستقیم و غیر مستقیم توسط تنظیم کنندگان -سرور- پذیرفته نشود پیش بینی معتبر خواهد بود و لغو نخواهد شد. این مسئولیت کاربر است که از جزییات پیش بینی ای که ثبت میکند مطمئن باشد.

۲.۴. در صورت بروز اختلاف نظر درباره هر تراکنشی در حساب کاربران، بانک اطلاعاتی تراکنش ها، در تصمیم گیری درباره این موارد تعیین کننده خواهند بود.

۲.۵. سایت این اختیار را دارد که روی برد شرط تکی یا ترکیبی از شرط ها تا مبلغ ۱۰ میلیون تومان محدودیت قائل شود.

۲.۶.همه انتخاب های پیش بینی شده ممکن است از سوی سایت دارای محدودیتی کمتر از آنچه در بالا ذکر شده باشند. در هنگام مواجه شدن با این محدودیت ها کاربران این حق را دارند که درخواست برداشته شدن این محدودیت ها را داشته باشند. سایت میتواند در مورد پذیرفتن یا نپذیرفتن درخواست کاربران تصمیم گیری کنند.

۲.۷.سایت این اختیار را دارد که هر شرطی را که ارائه داده شده است لغو کند.

۲.۸.سایت این اختیار را دارد که دسترسی به خدمات ارائه شده را برای کاربران تا حدی یا به صورت کامل محدود کند.

۲.۹.تمام شرط ها باتوجه به اولیت ثبت شدن ممکن است دچار تاخیر شوند.

 

فسخ پیش بینی ها

۳.فسخ پیش بینی ها

۳.۱.یک شرط ممکن است لغو شود و در این صورت ضریب آن ۱ درنظر گرفته میشود.

۳.۲. یک شرط ترکیبی حتی با لغو یکی از شرط ها معتبر خواهد ماند.

۳.۳. یک شرط ترکیبی نمیتواند شامل ۲ شرط تکی یا بیشتر باشد که نتیجه آنها به یکدیگر مربوط باشد.(برای مثال تیم الف قهرمان شود و بازیکن ب بهترین گلزن در لیگ مربوطه باشد ) اگرچه سایت تمام تلاش خود را میکند که از بروز چنین مواردی جلوگیری شود، با این وجود، این اختیار را دارد که تمام قسمت های شرط ترکیبی را که شامل نتایج مربوط به یکدیگر باشد فسخ کند.

۳.۴. در صورت بروز اشتباه از جانب کارمندان یا اختلال سیستمی (اشتباهات واضح در برنامه ، ضرایب ، مجموع ، هندیکپ ها ، عدم تطابق ضرایب در موقعیت های مختلف ، ضرایب اشتباه و غیره )و مواردی که صحیح نبودن شرط ها را تایید کند ( که عمدتا در شرط های انلاین اتفاق می افتد) از قرار زیر است :

الف. از نظر نوع با بقیه شرط هایی که در یک مارکت ارائه داده شده است فرق داشته باشد

ب. یا به طور واضح با آنچه در مارکت های کلی و عمومی ارائه داده شده فرق داشته باشد که در این صورت ضریب این شرط ها ۱ درنظر گرفته شده و یا در صورت تکی بودن، مبلغ ثبت شرط برگشت داده خواهد شد .

مثال هایی که این موارد ممکن است به کارگرفته شود:

الف.حدود تعیین شده برای هندیکپ ها برعکس باشد.

ب. حدود برای مجموع به طور واضح اشتباه باشد،برای مثال ضرایب ۶۸۵ ثبت شده باشد اما ضرایب ارائه داده شده در مارکت مشابه ۶۸.۵ باشد.

ج.امتیازات بازی برعکس باشد ، برای مثال امتیازات ۳-۰ ثبت شده باشد در حالیکه امتیازات ۰-۳ باشد .

د. پیش بینی ها بعداز اینکه رویداد آغاز شده باشد تغییر کند یا تحت تاثیر تغییری باشد.

سلب مسئولیت و اولویت ها

 ۴.سلب مسئولیت و اولویت ها

 ۴.۱.در صورت بروز هر گونه خطا در موجودی کاربران باتوجه به مبلغی که به اشتباه محاسبه و اضافه شده است، سایت این اختیار را دارد ضریب ها و نتایج اشتباه را لغو کند که براثر آن در حساب کاربر ممکن است تغییراتی ایجاد شود.بعداز محاسبه دوباره چنانچه حساب کاربر منفی باشد ، کاربر نمیتواند شرط ثبت کند تا زمانیکه حساب کاربری خود را دوباره شارژ کند.

۴.۲.در صورتیکه سایت تایید کند که حساب کاربری توسط نفر سومی مورد استفاده قرار گرفته برای ثبت شرط یا ثبت نام دوباره تحت یک نام ، سایت این اختیار را دارد که شرط های مربوطه و مبلغ برد را لغو کند.

۴.۳. سایت این اختیار را دارد که دسترسی به حساب کاربری که نیاز به بررسی را دارد را به طور کامل محدود کند.

۴.۴. در مواردی که این قوانین بی نتیجه باشد ، سایت این اختیار را دارد برای هر کاربر به صورت مستقل در مورد شرط ها و تعاریف مربوط به آنها تصمیم گیری کند.

تسویه نتیجه

۵.تسویه نتیجه

۵.۱. در هنگام تسویه پیش بینی ها سایت بیشترین تلاش خود را خواهد کرد تا اطلاعات مربوط به تسویه بازی ها را در طول بازی یا به محض پایان بازی توسط تلویزیون و یا منابع دیگر مثل سایت ها بدست بیاورد.در صورت بروز خطا در اطلاعات ارسال شده از منابع ذکر شده ، شرط ها با توجه به اطلاعات صحیح تسویه خواهند شد و شرط های مخالف قابل پیگیری نخواهند بود.

۵.۲. نتیجه پیش بینی ها در صورتی که در زمان تسویه درست بوده باشد ، در صورت بروز تغییر به علت اعتراض ، جریمه ، عدم صلاحیت حتی اگر از سوی مراجع قانونی مثل مجلس باشد تغییر نخواهد کرد.

۵.۳. تمامی شرط های مربوط به یک مسابقه یا رویداد که برگزار نشده است و یا بدون برگزار شدن نتیجه، برد داشته باشند از سوی سایت فسخ خواهد شد. در صورتیکه بازیهای به تعویق بیوفتند یا تا ۷۲ ساعت تکرار نشوند، لغو خواهند شد و مبلغ برگشت داده خواهد شد . اگر در طول این ۷۲ ساعت در مورد زمان بازی اطلاعات رسمی دریافت شود ، در مورد شرط و مبلغ آن توسط سایت تصمیم مناسب اتخاذ خواهد شد.

چنانچه مسابقات مربوط به MLB(لیگ بیسبال آمریکا) ، NFL(لیگ فوتبال آمریکایی) ، NHL (لیگ هاکی روی یخ آمریکا) ، NBA (لیگ بسکتبال) در زمان مشخص شده برگزار نشد، مبلغی که روی شرط ثبت شده طی ۲۴ ساعت برگشت داده خواهد شد ، مگر در مواردی که زمان مشخص شده اشتباه باشد.

 ۵.۴. رویداد آغاز شده ممکن است به چندین علت وقفه داشته باشد، برای مثال ممکن است ادامه پیدانکرده و به اتمام نرسیده باشد. رویدادی که متوقف شده و در طول ۲۴ ساعت تکرار نشده و یا به اتمام نرسیده باشد کامل در نظر گرفته میشود اگر بازی کمتر از زمان مشخصی نبوده باشد.در فوتبال ۷۰ دقیقه. در بسکتبالهایی که کوارتر ها ۴ تا ۱۲ دقیقه ای میباشند ، ۴۰ دقیقه . در کوارتر هایی که ۴ تا ۱۰دقیقه ای هستند ۳۵ دقیقه. در هاکی ۵۴ دقیقه در هاکی اروپایی ۵۰ دقیقه . در فوتبال امریکایی ۵۰ دقیقه ، ۵ اینینگ در بیسبال . در این موارد نتیجه همان نتیجه ای خواهد بود که در لحطه توقف بازی ثبت شده است (بجز تنیس، پینگ پونگ ، والیبال ساحلی ، بدمینتون )در بقیه موارد رویداد کامل در نظر گرفته نخواهد شد و در صورت مساوی هم در بازی های ذکر شده هم مبالغ برگشت داده خواهد شد.

اگر رویدادی متوقف شود و کامل در نظر گرفته نشده باشد،پیش بینی هایی که تسویه آنها به کامل شدن بازی بستگی ندارند تسویه خواهند شد(برای مثال شرط زننده اولین گل ، که اگر قبل از متوقف شدن بازی گل اول زده شده باشد شرط تسویه میشود)

۵.۵. اگر ۲ یا تعداد بیشتری از شرکت کننده ها در جایگاه مشخص تمام کننده باشند، حتی اگر یکی از بازیکنان رسما برنده اعلام شوند ، شرط ها برگشت داده خواهند شد.

۵.۶. در صورتیکه مشخص نشده باشد ، هر وقت که سایت صلاح بداند ، نوبت ها ضروری ، بازی و یا سری های بازیهایی را به آخر فصل ها اضافه خواهد کرد تا طبقه بندی ها ، برنده لیگ ، صعود کننده و یا سقوط کننده و غیره را مشخص کند.سایت برای محاسبه و تسویه شرط ها این نتایج را در نظر خواهد گرفت .

۵.۷. درطول یک رویداد خاص سایت ممکن است که تعداد گزینه های کمتری را ارائه دهد و یا ممکن است گزینه های پیش بینی مثل (هریک ) ،(بله یا خیر)، (فقط الف یا ب) یا شمابه آن ارائه دهد.

۵.۸. گزینه های شرط بندی که نیاز است در دو مرحله یا بیشتر برای پیشروی رقابت کنند ، حتی اگر به تعویق بیافتد و یا تاریخش تغییر کند معتبر خواهد ماند.

۵.۹. شرط روی مارکت (صعود کننده )نیاز به برگزار شدن مرحله بعد دارد و اگر نتیجه بازی ذکر شده تا ۷۲ ساعت بعد مشخص نشد ، شرط لغو خواهد شد.

۵.۱۰. حتی اگر این اطلاعات در گزارش شرط ذکر شده باشد یا خیر ، تغییر محل بازی در بازی هایی که در زمین های بی طرف انجام میشود نمیتواند دلیل لغو شرط باشد.اما اگر محل انجام بازی که قرار است در خانه انجام شود تغییر کند تمام شرط ها لغو خواهد شد.

۵.۱۱. اطلاعات مربوط به جنسیت بازیکنان یا اعضای تیم ، گروههای سنی و یا تعاریف مربوط به تیم ها جزو اطلاعات اضافه درنظر گرفته میشود.صحیح نبودن این اطلاعات نمیتواند دلیلی برای لغو شرط ها باشد.

۵.۱۲. باوجود اینکه سایت تمام تلاش خود را میکند تا اطلاعات به صورت صحیح ثبت شود ، اما تفاوت و یا بروز اشتباه در ثبت نامگذاریها به علت خطای در ترجمه و یا تفاوت زبانی دلیل کافی برای فسخ پیش بینی ها نخواهد بود .

۵.۱۳. در صورتیکه در برخی شرط ها جدول زمانی یا زمان مشخص شده ای باشد ، زمان ها به صورت زیر محاسبه میشوند،

(در اولین ۳۰ دقیقه ) هر رخدادی را از دقیقه صفر تا دقیقه ۲۹ و ۵۹ ثانیه در بر خواهد گرفت یا

(بین دقیقه ۱۰ تا دقیقه ۲۰) هر رخدادی را از دقیقه ۱۰ تا دقیقه ۱۹ و ۵۹ ثانیه دربرخواهد گرفت.

۵.۱۴اگر زمان شرط یا رخداد شامل یک عدد صحیح نباشد ، (برای مثال ۱،۵ یا ۴،۵) برای محاسبه این شرط ها لازم است که آن عدد غیر صحیح کامل شودتا برد محسوب شود. برای مثال ، برای محاسبه شرط بالای ۶،۵ مرحله ، هفتمین مرحله باید تمام شود تا این شرط محاسبه شود.

۵.۱۵. گل به خودی (گل درون دروازه تیم خود) برای محاسبه تعداد گل های به ثمر رسیده به کار نمیروند.

۵.۱۶. هر مدالی که توسط یک تیم یا یک ملیت برنده شود بدون در نظر گرفتن تعداد اعضای تیم ، یک مدال محاسبه میشود.

۵.۱۷. هرگونه اعتراض مربوط به نحوه تسویه شرط ها به صورت مکتوب در طول ۵ روز کاری بعداز تسویه شرط مربوط، از کاربران پذیرفته خواهد شد.


X
انتخاب میز حداقل / حداکثر
X
لطفا برای خود **نام مستعار پوکر** ثبت کنید.