سوالات / راهنما

بونوس

قوانین و مقررات بونوس

بونوس 20 درصد شارژحساب از طریق ووچر پرفکت مانی

 هنگامیکه حساب خود را با ووچر پرفکت مانی شارژ میکنید، بت دیگو درصد مبلغ واریزی بونوس دریافت میکنید، یا مبلغ دلار را به نسبت قیمت آن در بازار، بیشتر خریداری میکنیم.حداکثر بونوس قابل دریافت در این روش 2،000،000 تومان است.

هر کاربر تنها میتواند یک بونوس فعال داشته باشد، اگر شما در حالی که یک بونوس فعال دارید حساب خود را مجدد شارژ کنید بونوس جدید به شما تعلق نخواهد گرفت.

 پس از فعال شدن بونوس بعد از شارژ حساب، مبلغ کل حساب کاربری شما قابل برداشت نخواهد بود تا زمانی که شما کل مبلغ واریزی و بونوس را 2 بار در شرط بندی های ورزشی با ضریب بالای 2 استفاده کنید.

قبل از برداشت از حساب شما باید کل مبلغ واریزی و بونوس را حداقل 2 بار در شرط بندی ها استفاده کرده باشید.

 هر شرط تکی که ضریب آن کمتر از 2 باشد در  محاسبه گردش مالی مورد نیاز بونوس در نظر گرفته نمیشود.

 در شرط بندی های میکس باید حداقل یکی از انتخاب های موجود در میکس ضریب 2 یا بیشتر داشته باشد.

بونوس ارائه شده محدود به هر مشتری میباشد. در صورتی که کاربری با استفاده از حساب های مختلف قصد سوء استفاده از بونوس را داشته باشد، سایت میتواند تمامی حساب های کاربری مشتری متخلف را مسدود کند.


X
انتخاب میز حداقل / حداکثر
X
لطفا برای خود **نام مستعار پوکر** ثبت کنید.